Priser

  Healing

Priset för en timma är 875 kr

Priset för trettio minuter är 475 kr.Medial rådgivning

Priset för en sittning på en timma är 875 kr.

Priset för trettio minuter är 475 kr.

Dessa priser gäller när vi träffas personligen annars finns jag också på    Experthjälp där ni får läsa om pris på deras hemsida, Experthjälp.seSeans

Här kan priset variera beroende på hur många personer och var vi är.  Max 10 personer och priset mellan 225 kr - 300 kr per person.

Kontakta mig för mer info.


Tidigare liv regression

Priset för en session  1225 kr


Meditation

225 kr per person