Tidigare liv regression


Tidigare liv regression
Regression till ett tidigare liv är en flitigt använd terapiform.

Inom psykoanalysen söker man svar i klientens tidiga barndom men ibland får man helt enkelt inga svar då kan tidigare liv regression ge svaren. När man gör en regression är det så mycket som händer på olika plan i kropp och själ. Det finns tusen olika anledningar till att man vill göra en regression, kanske den vanliga terapin inte kommer nånstans, kanske vill man undersöka var värken i  huvudet/ knät/ armen mm ursprungligen kommer ifrån. Upptäck livsmönster som kan behöva ändras eller så är man nyfiken och vill pröva, och på köpet så att säga kan rädslan för döden avta eller försvinna helt, man kan få en ny eller fördjupad världsbild, oro som stillar sig , förklaring till varför man dras till olika platser och människor eller tvärtom och mycket annat.Att gå tillbaka till ett tidigare liv är mycket enklare än vad man kan tro. Med hjälp av drömmar, meditation eller olika associationstekniker kan vi själva gå tillbaka till tidigare liv.  Hypnos är ett framkallat tillstånd där man samtidig upplever avslappning, koncentration och inlevelse som omfattar både kropp och själ   Hypnos är ett alltså fullständigt normalt fenomen med förutsägbara verkningar. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad än yttre.  När man gör en regression till tidigare liv handlar det om mer än en nöjesresa till gamla miljöer. Personer och platser väcks till liv med allt det kan föra med sig av gamla, men inte glömda, konflikter och glädjeämnen. Man förstår plötsligt sig själv i ett större perspektiv och omständigheter i det nuvarande livet får en ny mening. Det är förvånansvärt lätt att göra en regression till sina tidigare liv för minnena ligger så nära ytan.